بعضی از دوستان دلایل زیادی می آورند که مثال وقتی کسی می تواند صورت خود را بپوشاند چرا باید دوربین مداربسته  نصب کنیم


و من هم ابتدا به این فکر می کردم و برای خودم سوال بود تا اینکه چند سال پیش رفته بودیم یک مجتمع صنعتی را دوربین نصب کنیم مدیر عامل مجتمع ابتدا  دوربین مداربسته و سپس دزدگیر و سپس سیم خاردار نصب کرد همکارم از او این سوال را پرسید که وقتی راه در رو - وجود دارد چرا این همه هزینه می کنید جواب خوبی داد که بعد از آن خیلی بیشتر اطمینان و ارزش کارمان را دانستیم

گفت : من می خواهم اگر سارقی یا هر کسی قصد سرقت یا ورود بدون اجازه به مجتمع  را داشته باشد بین این همه مجتمع    مجتمع من را در رتبه و گزینه اخر قرار دهد و ابتدا به مجتمعی می رود که این سیستم ها را نداشته باشد.


در مورد سیستم های حفاظتی هر چیزی مربوط به یک کاری است مثال در دزدگیر اماکن شخص اگر صورت خود را هم بپوشاند باز هم آژیر به صدا در می آیدو............